Trimme seil

Trimme seil er en utfordring. Båttype – bølgehøyde og bølgefrekvens. Vindstyrke, vindretning og strøm. Dette er parametere som det er vanskelige å forholde seg til i forhold til båtfart. Men det er alltid noen ”knagger og henge hatten på”. Jeg kan bidra til å finne de riktige ”knaggene”. Kontakt meg! 
 
Tommy Bergman
Tommy Bergman
 
Kontakt
Telefon: +47 924 22 508